Kredītlīnija ir juridiski noformētā bankas saistība izsniegt klientam kredītu noteiktā apjomā atrunātajā laikā. Kredītlīnija atšķiras no vienreizējās kreditēšanas ar to, ka klients var saņemt aizdevumu ne tikai vienu reizi kādā dienā, kas norādīta nolīgumā, bet tad, kad viņam tā būs nepieciešama, pa daļām.

Banku kredītlīniju praksē tās pieņemts iedalīt vairākos veidos.

Vienkāršā (neatjaunojamā) kredītlīnija paredz izsniegšanas limita noteikšanu, kad aizņēmējam tiek piešķirta iespēja ņemt naudu vienu reizi noteikta termiņa laikā. Tas ir gadījumā, kad klientam tas būs nepieciešams, bet tikai vienu reizi. Pieņemsim, kompānija plāno iepirkt nepieciešamo aprīkojumu. Tā noslēdz ar banku kredītlīgumu,atverot kredītlīniju. Kompānija meklē labāko piegādātāju. Un, kamēr ta stiek darīts, procenti par kredītu netiek maksāti – tāpēc ka aizņēmums vēl nav paņemts. Līdzko kompānija noslēdz līgumu uz aprīkojuma piegādi, viņa to apmaksā, saņemot kredītu pa kredītlīniju, – un sāk maksāt procentus par aizdevuma izmantošanu. Pieņemsim, ka darījums ir noslēgts, aprīkojums ir iegādāts, kompānija sāk atgriezt kredītu bankai. Parāds pazeminās, bet tas nepalielina kredītlimitu. Tas ir, paņemt naudu, kas izmaksāta bankai, vēlreiz nevar.

Atjaunojamā (revolverā) kredītlīnija – tā ir kreditēšanas shēma, kas ļauj aizņēmējam saņemt līdzekļus periodiski atkarībā no nepieciešamības sava limita ietvaros, kas uzstādīts iepriekš, dzēst visu parāda summu vai tikai tā daļu, veikt atkārtotu aizņēmumu kredītlīnijas darbības termiņa laikā. Iztēlosimies tirdzniecības kompāniju, kas periodiski iegādājas citu firmu produkciju. Realizācijas gaitā tā veic jaunus iepirkumus. Bet, pārdodot produkciju, saņem par to naudu, kas nonāk norēķina kontā un samazina parāda summu. Kad tas ir nepieciešams, kompānija atkal ņem kredītu sava asortimenta kuplināšanai. Turklāt, tā maksā tikai tad un tikai par to, ko katrā atsevišķajā savas darbības momentā ir parādā bankai.

Rāmja kredītlīnija – kredīts, ko banka atveruz vienota līguma nosacījumiem, saskaņā ar kuru tiek veikta dažu savstarpēji saistītu piegāžu apmaksa vai kāda projekta finansējums. Līgumā ir ietverti vispārējie kreditēšanas nosacījumi. Bet attiecībā uz katru atsevišķo operāciju tiek noslēgts papildu līgums.

Onkolā kredītlīnija paredz tādu kreditēšanas shēmu, kurā parāda daļas atgriešana atjauno kreditēšanas limitu par šo summu. Teiksim, banka izsniedz kompānijai onkolo kredītlīniju viena miljona apmērā. No šīs summas kompānija paņem pusi, piecsimt tūkstošus. Tad kompānija var aizņemties vēl tik pat. Bet,ja nauda nav vajadzīga, to ir izdevies atgriezt ar pirmo aizņēmumu, kompānijai atkal ir iespēja paņemt visu miljonu.
Kontokorentnā kredītlīnija – kredīts, piešķirot kuru, banka atver klientam vienotu aktīvi-pasīvo kontu, no kura aizdevumi tiek ņemti un automātiski dzēsti ienākot līdzekļiem. Tādējādi, kompānijai ir iespēja aizņemties naudu vajadzīgajā laikā un maksāt tikai par to periodu, kurā kredīts patiesībā tika vai tiek izmantots.

Turklāt, līgumos ar bankām bieži tiek izmantoti vēl divi jēdzieni, kas saistīti ar kredītlīniju piešķiršanu. Pirmkārt, kredītlīnijas ar izsniegšanas limitu, kad tiek ierobežota kopējā izsniedzamo līdzekļu summa. Naudas atgriešana nepalielina kreditēšanas limitu, tas ir, faktiski tāds kredīts attiecas uz neatjaunojamo kategoriju. Un, otrkārt, tā saucamā kredītlīnija ar aizdevuma limitu – tiek ierobežota kopējā parāda summa. Ja kompānija ir atgriezusi daļu naudas, kreditēšanas apjoms atjaunojas. Tātad, tā ir atjaunojamā kredītlīnija.

Kopumā, kredītlīnijas piešķiršana ir ērtākais aizdevumu saņemšanas veids klientiem, kas ļauj izmantot aizņēmumu tad, kad tas nepieciešams un nomaksāt to tikai par to periodu, kad tas izmantots. Nav nejauši, ka pašas bankas savstarpējās attiecībās izmanto tieši šādu shēmu: nosaka limitus viena otrai. Un šo limitu ietvaros pārvalda savu tekošo likviditāti – aizņemas naudu un, tieši otrādi, izkārto brīvos atlikumus.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4.64 out of 5)
Loading...